A A A

Jedna z najprostszych sztucznych much jakie można zawiązać na początku muchowej przygody.